بایگانی دسته: اتیمولوژی و زبان

زندگی: درنگ و مراقبه در زبان

هانس گئورگ گادامر ترجمه محمد فرمانی (نامۀ فلسفه) چکیده: در این مقاله، گادامر مسئلۀ زادبوم و اهمیت آن را برای انسان مطرح می‌سازد و سپس به وجه معنوی‌اش به عنوان اقلیم انس ازلی می‌پردازد. از این منظر، زادبوم امری ازلی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اتیمولوژی و زبان, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید: