بایگانی دسته: درباره هیدگر

فلسفه چیست؟

فلسفه چیست؟ نوشتۀ مارتین هیدگر ترجمۀ دکتر رضا داوری اردکانی چکیده: این مطلب مندرج در کتاب (فلسفه در قرن بیستم) ترجمۀ دکتر رضا داوری اردکانی است. لفظ فلسفه در زبان یونانی یک طریقه است و طنین آن در گوش، حب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه, درباره هیدگر | پاسخ دهید: