بایگانی دسته: درباره حکمت و فلسفه

رقم فیض

متن جلسه دوم از سری درسگفتارهای کتاب قریب الإنتشار «غرب و غرب‌زدگی و بحران حوالت تاریخی آن». خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهـات    مگـر از نقـش پراکنده ورق ســاده کنی کار خود گر به خدا بازگذاری حافـظ     ای بـسا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

معنای غربزدگی

متن جلسه اول از سری درسگفتارهای کتاب در دست انتشار «غرب و غرب‌زدگی و بحران حوالت تاریخی آن». در جلسه اول متفکر فقید استاد سیّداحمد فردید سعی دارد اجمالی فهرست‌وار از مطالب کلّ جلسات را عنوان کند و در ضمن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

نقش اولیاء و ائمه در طریقت برای اتصال به ساحت قدسی

در این مقاله حقیقت ولایت و هدایت الهی در عالم اسلامی و شیعی، و وجه و دلیل هنرمندان دینی برای تصویر اولیاء مطرح شده است. از آغاز اسلام هنرمندان مسلمان درصدد بوده‌اند که حریم تجربه‌های هنری را رعایت کرده و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ غرب است

در این سخنرانی، دکتر داوری به عنوان مسن‌ترین شاگرد مرحوم سید احمد فردید، از خاطرات خود با استاد یاد می‌کند. به نظر سخنران در فلسفه و حکمت، حزبی وجود ندارد و قضیه مریدی و مرادی در میان نیست. لذا هیچ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

شش پرسش درباب شرق و غرب

آیا در میان فرهنگ‌های جهان می‌توان به دو حوزه فرهنگ شرق و فرهنگ غرب قائل بود؟ فرهنگ شرق چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد و چه ویژگی‌هائی این حوزه را به هم پیوند می‌دهد؟ ویژگی‌های فرهنگ شرق از چه منابعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

پرسش از چیستی حکمت و فلسفه

پرسش از چیستی حکمت و فلسفه خود پرسشی حکمی و فلسفی است. در تعریف حکمت آورده‌اند که «الحکمه هی العلم باعیان الاشیاء و عمل بمقتضاها». حکمت علم به اعیان اشیاء و عمل به مقتضای آن است. اما مراد از اعیان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

پدیدارشناسی ادموند هوسرل

هوسرل اصطلاح پدیدارشناسی را هم برای «روش» خاص و هم برای اصول و مبادی فلسفی خود بکار می‌برد. او از دو واژه «منشأ» و «آغاز» در تبیین و توضیح این اصول و مبادی استفاده می‌کند. اندیشه هوسرل با خود-آگاهی مبتنی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

پا به پای ارسطو در جستجوی دانش برین

فلسفه‌ورزی را از فیلسوفان بزرگ باید آموخت. در میان فیلسوفان بزرگ ارسطو از بزرگترینالن است. با ارسطو، به هوایی که از او فلسفه‌ورزی بیاموزیم، در راه پرسش از چیستی فلسفه همگام می‌شویم. این راه را ارسطو در ابتدای کتاب آلفای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

نکاتی در باب هرمنوتیک

این مطلب از ضمائم مندرج در کتاب «فلسفه در قرن بیستم» به ترجمه دکتر رضا داوری اردکانی است. در این مقاله گادامر ضمن اشاره به نارسایی علوم در تبیین حقایق متذکر می‌شود که ما در حصار و قید اسارت نوعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

کار من از نوخواندن مسائل بعد از طرح غربزدگی است

مصاحبه منتشر نشده کیهان فرهنگی با دکتر فردید، سال ۱۳۶۵ تحریر و تصحیح از نوار: بهمن خدابخش پیرکلانی

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید: