بایگانی دسته: درباره بنیاد

آغاز ترم پائیزی کلاس‌های بنیاد

بنیاد حکمی فلسفی دکتر فردید با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، دوره پائیزی کلاس‌های آزاد و کارگاه‌های پژوهشی «حکمت و فلسفه» و «مبانی فرهنگ و هنر» خود را آغاز می‌کند

ارسال شده در درباره بنیاد | پاسخ دهید:

آغاز دوره جدید کلاس‌های بنیاد

بنیاد حکمی فلسفی دکتر فردید با همکاری مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دوره جدید کلاس‌های آزاد و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه و مبانی فرهنگ و هنر خود را آغاز می‌کند

ارسال شده در درباره بنیاد | پاسخ دهید: