بایگانی دسته: درباره استاد

کار متفکر تکرار دیگران نیست

این گفتگو که به مناسبت دهمین سال ارتحال دکتر سیداحمد فردید صورت گرفته است، دری می‌گشاید به باطن تفکر استاد و رابطه آن را با منبع شرقی و غربی حکمت و فلسفه توضیح می‌دهد.

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

فلسفه و زمان فردید

استاد حکمت را اعم از فلسفه می‌دانست و به شعری نظر داشت که مصداقش حکمت است و در پناه آن می‌توان پرسید: متافیزیک چیست؟ همانگونه که هیدگر این پرسش را مطرح کرده است. استاد معتقد بود که در حال حاضر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید: