بایگانی دسته: درباره استاد

رقم فیض

متن جلسه دوم از سری درسگفتارهای کتاب قریب الإنتشار «غرب و غرب‌زدگی و بحران حوالت تاریخی آن». خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهـات    مگـر از نقـش پراکنده ورق ســاده کنی کار خود گر به خدا بازگذاری حافـظ     ای بـسا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

معنای غربزدگی

متن جلسه اول از سری درسگفتارهای کتاب در دست انتشار «غرب و غرب‌زدگی و بحران حوالت تاریخی آن». در جلسه اول متفکر فقید استاد سیّداحمد فردید سعی دارد اجمالی فهرست‌وار از مطالب کلّ جلسات را عنوان کند و در ضمن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

تاریخ تجدد ما ذیل تاریخ غرب است

در این سخنرانی، دکتر داوری به عنوان مسن‌ترین شاگرد مرحوم سید احمد فردید، از خاطرات خود با استاد یاد می‌کند. به نظر سخنران در فلسفه و حکمت، حزبی وجود ندارد و قضیه مریدی و مرادی در میان نیست. لذا هیچ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

شش پرسش درباب شرق و غرب

آیا در میان فرهنگ‌های جهان می‌توان به دو حوزه فرهنگ شرق و فرهنگ غرب قائل بود؟ فرهنگ شرق چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد و چه ویژگی‌هائی این حوزه را به هم پیوند می‌دهد؟ ویژگی‌های فرهنگ شرق از چه منابعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد…

در این سحنرانی ضمن اشاره به تفکر و طریقت استاد فردید، مقام معنوی ایشان در طرح مسئله غربزدگی و مبارزه با آن مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین بر این نکته تاکید میشود که استاد زبان و تفکر را عین هم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد | پاسخ دهید:

احوال فیلسوف نامکرر تنها

در این مقاله ضمن اشاره به مراحل مختلف زندگی استاد سید احمد فردید، از او به عنوان نخستین فلسفه پرداز عصر جدید ایران یاد شده است. شاید تنها نکته‌ای که همه موافقان، مخالفان، دوستان و دشمنان این متفکر بر آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد | پاسخ دهید:

کار من از نوخواندن مسائل بعد از طرح غربزدگی است

مصاحبه منتشر نشده کیهان فرهنگی با دکتر فردید، سال ۱۳۶۵ تحریر و تصحیح از نوار: بهمن خدابخش پیرکلانی

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

مرد شوریده سر

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را/ زانکه در کم‌خردی از همه عالم بیشم (حافظ) از آن مرد شوریده‌سر سخنی نشنیده‌اید؟ که در پیشین روز روشن چراغی افروخته بود و به سوی آشفته بازاری دویده و دمادم فریاد می‌زد: خدای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

معنای هرمنوتیک(زندآگاهی)

در سخن مدعیانی که راه به معنی نبرده‌اند، مفهوم بر معنا غالب است؛ چه آنان در مباحث خود همواره مفهومی از یک معنای از دست رفته و عاریتی را به شنونده و خواننده عرضه می‌دارند. اما استاد احمد فردید از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید:

بحران جریان‌های فلسفی عصر حاضر و تزلزل روشنفکری در ایران

این مطلب، متن مباحث استاد در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اوایل دهه ۱۳۵۰ تحت عنوان درآمدی به حکمت معنوی است. به نظر استاد جریان‌های فلسفی کنونی عجالتا در حال بحران هستند. حقیقت فلسفی در واقعیت فلسفی اطلاق عملی پیدا کرده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در درباره استاد, درباره حکمت و فلسفه | پاسخ دهید: